Kaledu Laiskas Logo

Personalizuoti Kalėdų Senelio laiškai
Tiesiai iš Šiaurės Ašigalio

KALĖDŲLAIŠKAS.LT PRIVATUMO POLITIKA

Mes gerbiame ir saugome Jūsų privatumą. Toliau pateikiama informacija, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) aprašo pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurios taikomos mūsų skaitmeninėje platformoje – www.kaledulaiskas.lt (toliau – Interneto svetainė) ir, kurios leidžia pasiekti mus internete ir naudotis mūsų paslaugomis; mūsų paslaugų gavėjams ir prekių įgijėjams; asmenims, sutikusiems gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą; asmenims, kurie kreipiasi į “kaledulaiskas.lt”. Ši Privatumo politika parengta laikantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

Už Jūsų duomenų rinkimą, saugojimą ir tvarkymą atsako el. parduotuvė www.kaledulaiskas.lt, kuri veikia pagal IV pažymą nr. 1022037.

1. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Teisinis asmens duomenų, susijusių su sutartimi arba galima sutartimi, tvarkymo pagrindas yra tas, kad tai būtina mūsų įsipareigojimams pagal sutartį vykdyti arba Jūsų pageidaujamiems veiksmams prieš sudarant sutartį atlikti. Jeigu duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų duotas sutikimas, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, kaip nurodyta toliau, bet tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, kurį vykdė www.kaledulaiskas.lt iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jeigu dalijamės asmens duomenimis su teisėsaugos ar kitomis valdžios institucijomis, tai darome mūsų teisinės prievolės vykdymo pagrindu.

2. Kodėl ir kokiu tikslu renkame asmens duomenis
www.kaledulaiskas.lt renka šių pagrindinių kategorijų duomenis ir šiais pagrindiniais duomenų rinkimo tikslais:

2.1. Bendrai verslo veiklai vykdyti
Prekių pardavimo, paslaugų teikimo, apmokėjimo tikslais, mes renkame informaciją apie asmenis, klientus, potencialius klientus. Šie duomenys gali būti asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas telefono numeris, adresas ir kita informacija, būtina paslaugos vykdymui. 

2.2. Atsakyti į užklausas
Galite nuspręsti pateikti mums savo asmens duomenis, įskaitant savo vardą, pavardę, el. pašto adresą arba kitą kontaktinę informaciją, kai kreipiatės į www.kaledulaiskas.lt klientų aptarnavimo skyriu telefonu, el. paštu, paštu arba naudodamiesi mūsų socialinėmis platformomis. Turėdami šiuos duomenis galėsime atsakyti į Jūsų prašymus pateikti informaciją apie www.kaledulaiskas.lt produktus.
Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

2.3. Tiesioginės rinkodaros pranešimai
Tiesioginė rinkodara vykdoma asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus ir davę savo sutikimą, atžvilgiu.
Jums sutikus, asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą galime naudoti siekdami informuoti Jus apie www.kaledulaiskas.lt veiklą, produktus ir paslaugas, siųsti naujienlaiškius.Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus. Mūsų naujienlaiškio ir kitų tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakymo nuorodą rasite el. laiškų apačioje arba susisiekite su mumis el. paštu arba įprastu paštu. Atsisakius mūsų naujienų ar kitų tiesioginės rinkodaros pranešimų prenumeratos, Jūsų asmens duomenys bus ištrinti per 30 dienų.
Jei esate mūsų klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, www.kaledulaiskas.lt savo teisėto intereso pagrindu Jūsų nurodytu elektroniniu paštu siųs pranešimus dėl savo teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių. Š Jūs bet kada galite paprieštarauti tokiam Jūsų asmens duomenų naudojimui apie tai pranešdami elektroniniu paštu [email protected]

2.4. Lankytojų ir klientų apklausos
Galime rinkti asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas) iš skaitmeninių platformų lankytojų arba klientų vykdydami apklausas apie mūsų paslaugas ir produktus. Esant Jūsų sutikimui, asmens duomenys bus naudojami tiesioginės rinkodaros komunikacijai.
Galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dalyvauti lankytojų ir klientų apklausose susisiekę su mumis el. paštu [email protected]

2.5. Įstatymų laikymasis
Mes galime rinkti asmens duomenis, kaip reikalaujama arba leidžiama pagal teisės aktus. Asmens duomenys, kuriuos renkame, laikomi konfidencialiais, ir jie nebus parduodami arba išnuomojami. Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

3. Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis
Mes renkame informaciją, kurią Jūs pateikiate mums, kai kreipiatės į mus dėl mūsų produktų, paslaugų arba informacijos, registruojatės, pateikiate atsakymus klientų apklausose arba kitaip bendraujate su mumis. Mes renkame informaciją naudodamiesi įvairiomis technologijomis, kaip antai slapukai.

4. Dalijimasis Jūsų asmens duomenimis su kitomis įmonėmis
www.kaledulaiskas.lt nesidalija Jūsų asmens duomenimis, išskyrus kelis atvejus, įskaitant:
Kai jungtinė įmonė ar trečiosios šalys atlieka paslaugas mūsų vardu, pavyzdžiui, siuntų pristatymas ir klientų aptarnavimas. Šioms įmonėms draudžiama naudoti Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, nei prašome mes arba reikalaujama pagal teisės aktus;
Kai dalijamės asmens duomenimis su jungtine įmone ar trečiosiomis šalimis siekdami užtikrinti savo klientų saugą ir saugumą, ginti savo teises ir turtą, laikytis teisinių reikalavimų arba kitais atvejais, jeigu nuoširdžiai manome, kad tokio atskleidimo reikalaujama pagal teisės aktus.

5. Jūsų teisės ir pasirinkimai
Mes suteikiame Jums galimybę pasinaudoti tam tikromis teisėmis ir pasirinkimais, susijusiais su mūsų atliekamu informacijos apie Jus rinkimu, naudojimu ir dalijimusi. Pagal vietos įstatymus Jūsų teisės ir pasirinkimai:
Galite keisti savo pasirinkimą dėl prenumeratos, naujienlaiškių ir saugos pranešimų;
Galite pasirinkti, ar norite gauti iš mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus apie mūsų produktus ir paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti;
Galite pasirinkti, ar norite gauti tikslines reklamas iš įvairių reklaminių tinklų, duomenų apsikeitimų, rinkodaros analitikų ir kitų paslaugų teikėjų;
Teisės aktuose numatytais atvejais galite nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
Galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;
Galite prašyti prieigos prie savo asmens duomenų, kuriuos turime sukaupę apie Jus, kad ištaisytumėte pasikeitusius ar netikslius duomenis, kad teisės aktais nustatyta tvarka apribotume duomenų tvarkymą ir tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti, kad ištrintume iš savo duomenų bazės Jūsų duomenis;
Turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją;
Galite pasinaudoti savo teisėmis ir pasirinkimais arba prašyti prieigos prie savo asmens duomenų susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi arba vykdydami nurodymus, pateiktus pranešimuose, kuriuos Jums atsiuntėme. Atminkite, kad jeigu neleisite mums rinkti Jūsų asmens duomenų, mes negalėsime tiekti Jums tam tikrų produktų arba suteikti paslaugų, o teikdami paslaugas negalėsime atsižvelgti į Jūsų interesus ir pageidavimus. Jeigu turėtumėte klausimų apie konkrečius asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome arba saugome, susisiekite su mumis [email protected].

Į Jūsų prašymą, kurį pateikiate naudodamiesi savo teisėmis, atsakysime per vieną mėnesį, bet turime teisę pratęsti šį terminą dar dviem mėnesiams. Jeigu pratęsiame atsakymo terminą, apie tai Jums pranešime per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

6. Duomenų saugumas, vientisumas ir saugojimas
Jūsų informacijos saugumas, vientisumas ir konfidencialumas mums labai svarbu. Mūsų grupė naudoja technines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti informaciją nuo neteisėto priėjimo, atskleidimo, naudojimo ir keitimo. Žinokite, kad nepaisant mūsų pastangų, jokios saugumo priemonės nėra tobulos ar neįveikiamos. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek būtina pasiekti šioje Privatumo politikoje nurodytus tikslus, nebent pagal įstatymus reikalaujama arba leidžiama juos saugoti ilgiau.   Prireikus mes nuolat atnaujinsime Privatumo politiką.

 7. Šios Privatumo politikos pakeitimai
Pasiliekame teisę keisti šią Privatumo politiką, kad įdiegtume naujausias technologijas, pramonėje taikomas praktikas, reguliavimo reikalavimus ar kitais tikslais. Pranešime Jums, jeigu šie pakeitimai bus svarbūs, apie tai paskelbdami savo internetinėje svetainėje.

 8. Komentarai ir klausimai
Jeigu turite pastabų arba klausimų dėl šios Privatumo politikos, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo skyrių žemiau nurodytais kontaktais. Galite pateikti skundą dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Galite kreiptis į mus pasinaudoję šios Privatumo politikos pabaigoje nurodyta kontaktine informacija. Pateikiant skundą būtina nurodyti skundo teikėjo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją. www.kaledulaiskas.lt per 30 dienų išnagrinės skundą ir į jį atsakys.

9. Kontaktinė informacija
www.kaledulaiskas.lt
Ukmergės g. 219, Vilnius 09222
[email protected]
Tel. +3706 87 81 441

Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo koreguota 2021 m. rugpjūtį.